Ogólna Deklaracja Wiary 1.0

Ponieważ zaczynają się mnożyć różne szczególne deklaracje wiary, osobno dla grup światopoglądowych (na razie tylko katolików) i zawodowych (lekarzy, nauczycieli, kominiarzy itd.), postanowiłem zapobiec temu szkodliwemu procesowi, przygotowując Ogólną Deklarację Wiary, do bezpośredniego zastosowania z dowolnym zestawem poglądów i do dowolnej czynności. Jako wzór przyjąłem najbardziej znaną wersję katolicko-lekarską.

OGÓLNA DEKLARACJA WIARY
Wersja 1.0

Nam – ludziom – powierzono świat.

1. WIERZĘ w wyznawane przeze mnie samego wartości.

2. UZNAJĘ, iż obowiązują zasady wynikające z mojego światopoglądu. Kto je łamie, ten gwałci i odrzuca moje wartości.

3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż nikt nie ma prawa gwałcić ani odrzucać moich wartości.

4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności człowieka jest wyłącznie jego sumienie oświecone światopoglądem, i że ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem.

5. UZNAJĘ pierwszeństwo zasad wynikających z mojego światopoglądu nad prawem i aktualną potrzebę przeciwstawiania się wszystkiemu, co jest z tym światopoglądem niezgodne.

6. UWAŻAM, że – nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – ludzie mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w działaniu zgodnie ze swoim sumieniem.

Róbta co chceta. (Jurek Owsiak)